logo

Szkolenie dotyczące realizacji postanowień umowy oraz przygotowania wniosku o rozliczenie grantu w zakresie przedsięwzięcia Działania informacyjno – promocyjne

W dniu 24 sierpnia 2020 r. w godzinach 10.00 – 12.00 odbędzie się szkolenie dotyczące realizacji postanowień umowy oraz przygotowania wniosku o rozliczenie grantu, którzy w związku z konkursem 3/2019/G Działania informacyjno – promocyjne zawarli umowy o powierzenie grantu. Szkolenie odbędzie się w Parku Technologicznym w Koszalinie, ul. Partyzantów 17, sala 103 (I piętro).

Program szkolenia:

  1. Umowa o powierzenie grantu, w tym warunki wypłaty środków, zmiany umowy, wypowiedzenie umowy, zasady zwrotu wypłaconej pomocy.
  2. Wniosek o rozliczenie grantu – zasady realizacji i dokumentowania poniesionych wydatków, niezbędne dokumenty warunkujące wypłatę środków.
Skip to content