logo

Ogłoszenie o potrzebie i terminie przeprowadzenia wyborów reprezentacji osób zatrudnionych

Ogłoszenie o potrzebie i terminie przeprowadzenia wyborów reprezentacji
osób zatrudnionych

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania (dalej: „Pracodawca”) informuje, iż:

w dniach od 16.03.2021 do dnia 17.03.2021 pracownicy chcący stanowić reprezentację osób zatrudnionych, w porozumieniu z którymi Pracodawca dokona wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz w celu współdziałania z Pracodawcą w zakresie dokonywania w imieniu osób zatrudnionych uzgodnień i/lub konsultacji
z Pracodawcą w zakresie prowadzonego przez Pracodawcę Pracowniczego Planu Kapitałowego
mogą zgłaszać swoją kandydaturę;

w dniach od 18.03.2021 do dnia 19.03.2021 odbędą się wybory reprezentacji osoby zatrudnionej,
w porozumieniu z którą Pracodawca dokona wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz w celu współdziałania z Pracodawcą
w zakresie dokonywania w imieniu osób zatrudnionych uzgodnień i/lub konsultacji z Pracodawcą
w zakresie prowadzonego przez Pracodawcę Pracowniczego Planu Kapitałowego.

Powyższe wybory są konieczne z uwagi na obowiązek wskazany w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia
4 października 2018 roku (Dz.U.2018.2215).

_______________________________
Piotr Górniak
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania

 

REGULAMIN WYBORU REPREZENTACJI

Skip to content