logo

Środkowopomorska Grupa Działania z dodatkowymi środkami na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie, w ramach wydłużonego okresu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, pozyskało dodatkowe środki
w wysokości ponad 4 mln zł z przeznaczeniem na rozwój przedsiębiorczości i wzmocnienie atrakcyjności obszaru gmin członkowskich objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Niemal 1,5 mln zł przeznaczone zostanie na dotacje dla mieszkańców obszarów wiejskich, którzy zdecydują się na założenie działalności gospodarczej. W konkursie na ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zaplanowanym na I kwartał 2022 r. do pozyskania będzie 25 dotacji, po 60.000 zł każda. W ramach konkursu zorganizowane zostanie szkolenie dla wnioskodawców dotyczące warunków przyznania pomocy i przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Zainteresowanych pozyskaniem środków na własną działalność gospodarczą już dziś zapraszamy do kontaktu w siedzibie stowarzyszenia, jednocześnie zachęcając do korzystania z bezpłatnego doradztwa.

Ponadto kwota ok. 2,6 mln zł zostanie rozdysponowana na przedsięwzięcia związane
z budową i przebudową ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Dzięki dodatkowym środkom na obszarze działania SŚGD powstaną między innymi strefy aktywności z elementami małej infrastruktury, place zabaw, boiska, doposażone zostaną tereny sportowe.

Biuro Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania mieści się Koszalinie, przy ul. Partyzantów 17. Informacje na temat warunków przyznania pomocy oraz przygotowania dokumentacji do konkursu można również uzyskać pod numerem telefonu 94 340 24 58 oraz na stronie internetowej stowarzyszenia, zakładka Dla Beneficjenta, zasady udzielania wsparcia.

Skip to content