logo

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków SŚGD

Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia ŚGD,

Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 27 września 2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, (sala konferencyjna nr 403), godz. 12.00.

Walne Zebranie dotyczyć będzie m.in. sprawozdania finansowego z działalności statutowej za rok 2021, zmiany Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, zmiany Statutu Stowarzyszenia, a także aktualnych działań prowadzonych przez lokalną grupę działania.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków, prosimy o wskazanie pełnomocnika do udziału w zebraniu oraz do głosowania na proponowanymi uchwałami. Poniżej wzory pełnomocnictw:

Pełnomocnictwo WZC dla jednostek sektora finansowego

Pełnomocnictwo WZC dla pozostałych Członków

Skip to content