logo

Zapraszamy na Warsztat refleksyjny

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania realizując wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zaprasza

PRZEDSTAWICIELI SEKTORA PUBLICZNEGO, SPOŁECZNEGO I MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR ORAZ PRZEDSTAWICIELI LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

na warsztat refleksyjny w ramach prowadzonych na bieżąco działań w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR (ewaluacja on – going).

Warsztat odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. (czwartek) od godz. 12.30 w sali 103 (I piętro) przy
ul. Partyzantów 17 w Koszalinie.

Celem spotkania jest prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD oraz dyskusja przedstawicieli wszystkich grup zaangażowanych we wdrażanie strategii (sektor publiczny, społeczny, mieszkańcy terenu objętego LSR).

Prosimy o potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu do dnia 14 lutego 2022 r. mailowo (na adres e-mail: biuro@stowarzyszeniesgd.pl) lub telefonicznie pod nr telefonu: 94 340 24 58/ 517 311 023.

Materiały objęte programem warsztatu przygotowane przez biuro LGD zostaną rozesłane do uczestników warsztatów drogą elektroniczną.

Skip to content