logo

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania podpisało umową na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023 – 2027.

W dniu 17 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania podpisał z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na łączną sumę środków 7 168 052,57 mln euro. Lokalna Strategia Rozwoju jest tzw. strategią wielofunduszową.  W ramach LSR realizowane będą operacje […]

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania podpisało umową na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023 – 2027. Read More »

Konferencja pn. „EFEKTYWNA KOOPERACJA podmiotów oraz instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin”

W dniach 28-29.09.2023r. przedstawiciele Stowarzyszenia ŚGD wzięli udział  w konferencji pn. „Efektywna kooperacja podmiotów oraz instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin” organizowaną przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Koszalinie.  Celem konferencji było zaprezentowanie możliwości realizacji zadań na rzecz włączenia społecznego, wymiany

Konferencja pn. „EFEKTYWNA KOOPERACJA podmiotów oraz instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin” Read More »

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania na konferencji pn. „LEADER-perspektywy na przyszłość”

Przedstawiciele Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania w dniach 25-27 września 2023 r.  w Dźwirzynie uczestniczyli w konferencji pt. “LEADER – perspektywy na przyszłość”, zorganizowanej przez Polską Sieć LGD. Konferencja polegała na wymianie doświadczeń związanych z wdrażaniem LSR 2014-2020 przez przedstawicieli wszystkich podmiotów zaangażowanych w obecnej perspektywie finansowej we wdrażanie podejścia LEADER. Uczestnikami byli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego,

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania na konferencji pn. „LEADER-perspektywy na przyszłość” Read More »

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej”

Dnia 30 sierpnia 2023 r. Stowarzyszenie ŚGD wzięło udział  w spotkaniu informacyjnym pn. „Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej” organizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z siedzibą  w Koszalinie, przy ul. Monte Casino 2.  W trakcie spotkania przedstawiono wszelkie formy wparcia (dotacje, pożyczki) oraz warunki na założenie działalności gospodarczej. Jednym z ekspertów była Pani

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej” Read More »

Zaproszenie do konsultacji LSR na lata 2023 -2027

Szanowni Państwo  W związku z pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) zaplanowanej do realizacji na latach 2023 – 2027 r. przedstawiamy założenia opracowanego dokumentu. W materiale poniżej przygotowano syntetyczne informacje dotyczące rozwoju społeczno – gospodarczego naszego obszaru oraz zaproponowano podział budżetu na poszczególne cele i przedsięwzięcia wpisujące się w Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na

Zaproszenie do konsultacji LSR na lata 2023 -2027 Read More »

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania

Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia ŚGD, Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 31 maja 2023 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, (sala konferencyjna nr 403), godz. 12.00. Walne Zebranie dotyczyć będzie m.in. sprawozdania finansowego z działalności statutowej za rok 2022, uchwalenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania Read More »

Zmiana terminu konsultacji dotyczących przygotowania LSR

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia spotkanie konsultacyjne dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem funduszu EFRROW zaplanowane w dniu 18 kwietnia 2023 r. zostało przesunięte na dzień 20 kwietnia 2023 r. Miejsce spotkania pozostaje bez zmian tj. Centrum Promocji Rybactwa przy ul. Lechitów w Mielnie. Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa obecność na spotkaniu.

Zmiana terminu konsultacji dotyczących przygotowania LSR Read More »

Spotkania warsztatowe 18-19.04.2023 – konsultacje dotyczące przygotowania LSR

Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach interwencji LEADER (RLKS) Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla obszaru Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania. Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju wytyczy kierunki rozwoju naszego obszaru na wiele następnych lat. Konsultacje odbędą się w

Spotkania warsztatowe 18-19.04.2023 – konsultacje dotyczące przygotowania LSR Read More »

Zgłoś swój projekt do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027!

Szanowni Państwo, w związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zachęcamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania. Pomysły zgłaszane za pomocą formularzy fiszek projektowych przyczynią się do opracowania m.in. celów i przedsięwzięć zawartych w LSR. Dzięki temu powstanie baza projektów, która ułatwi nam pracę nad projektowaniem wsparcia

Zgłoś swój projekt do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027! Read More »

Skip to content