logo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

27 czerwca 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania. Głównym celem spotkania było przedstawienie sprawozdań: merytorycznego, finansowego   i Komisji Rewizyjnej z działalności stowarzyszenia za rok 2023. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte uchwałami przez Członków LGD, a Zarząd SŚGD uzyskał absolutorium za rok 2023. Uczestnicy spotkania zostali również poinformowani o  zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz harmonogramie konkursów.

Serdecznie dziękujemy za udzielone absolutorium oraz okazane zaufanie, wsparcie i wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej obszaru SŚGD.

Skip to content