logo

Zapraszamy do zgłaszania projektów proponowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania w związku z prowadzonymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju, serdecznie zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane składaniem wniosków w perspektywie finansowej PROW 2014 – 2020 do naszego stowarzyszenia do przesyłania fiszek projektowych wg wzoru zamieszczonego poniżej.

Pobierz wzór fiszki projektowej

Fiszka opisująca przedsięwzięcie – za pomocą której można zaprezentować nawet wstępną koncepcję projektu posłuży nam do zdiagnozowania potrzeb na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Wypełnione fiszki projektowe prosimy przesyłać na adres biuro@stowarzyszeniesgd.pl w terminie do 31 sierpnia 2015 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze stowarzyszenia, pod nr tel. 94 340 24 58.

Serdecznie zapraszamy.

Skip to content