logo

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na stworzenie i uruchomienie strony internetowej

W dniu 18 lipca 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania rozstrzygnął konkurs ofert na stworzenie i uruchomienie strony internetowej oraz bieżącą administrację i pomoc techniczną w zakresie jej funkcjonowania. W ramach niniejszego konkursu wpłynęło 20 ofert. W wyniku analizy wybrano ofertę firmy Rhema Group z Koszalina, która została uznana za najkorzystniejszą cenowo przy zachowaniu oczekiwanej estetyki i jakości interfejsu graficznego w zaproponowanej wizualizacji strony www.

Skip to content