logo

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Oceniającej w sprawie ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji złożonych w ramach konkursu nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw.

Zawiadamiamy, iż w dniach 28 lutego 2017 r. od godz. 9.00, 1 marca 2017 r. od godz. 9.00 oraz 9 marca 2017 r. od godz. 14.45 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin, sala 160 odbędzie się posiedzenie Rady Oceniającej w sprawie ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji złożonych w ramach konkursu nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw.

Skip to content