logo

Szkolenie z wypełniania wniosków

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE Z WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU

NR 3/2017 INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania w związku z ogłoszonym konkursem nr 3/2017 Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna zaprasza na bezpłatne szkolenie z zasad wypełniania wniosków aplikacyjnych, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409 w godz. 11.30 – 15.00.

Program:

1) Omówienie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020.

2) Procedury oceny wniosków.

3) Kryteria wyboru operacji oraz jej zgodność z LSR na lata 2014 – 2020.

4) Zasady opracowywania dokumentów aplikacyjnych.

5) Omówienie umowy o przyznanie pomocy.

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnika pod numerem tel. 94 340 24 58 lub elektronicznie na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

Jednocześnie przypominamy, że udział w szkoleniach i w doradztwie indywidualnym jest premiowany w ramach oceny operacji pod względem lokalnych kryteriów wyboru.

Skip to content