logo

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Oceniającej w sprawie ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji złożonych w ramach konkursu nr 3/2017 Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna.

Zawiadamiamy, iż w dniach 20 czerwca 2017 r. od godz. 10.00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin, sala 160 oraz 26 czerwca 2017 r. od godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-001 Koszalin, sala 409 (IV piętro) odbędzie się posiedzenie Rady Oceniającej w sprawie ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji złożonych w ramach konkursu nr 3/2017 Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna.

Skip to content