logo

Zawiadomienie o posiedzeniu Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania informuje, że w dniu 13 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 403 (IV piętro) odbędzie się Walne Zebranie Członków. W porządku posiedzenia zostanie podjęta m.in. uchwała zmieniająca lokalne kryteria wyboru oraz regulamin Rady Oceniającej.

Uprzejmie prosimy Członków Stowarzyszenia o potwierdzenie przybycia na adres e-mail: biuro@stowarzyszeniesgd.pl, lub telefonicznie tel/fax. 94 340 24 58 w terminie do 09 lutego 2018 r.

Skip to content