logo

Zmiana Lokalnych Kryteriów Wyboru

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania informuje, że Walne Zebranie Członków w dniu 13 lutego 2018 r. uchwaliło zmianę lokalnych kryteriów wyboru dla następujących przedsięwzięć: „1.2.1 Rozwój Przedsiębiorstw, 2.2.1. Działania Informacyjno-Promocyjne (operacje grantowe) oraz 3.1.1. Wydarzenia Aktywizacyjne i Integracyjne (operacje grantowe).

LGD Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania przeprowadziło zmianę lokalnych kryteriów wyboru z zastosowaniem metod partycypacyjnych wskazanych w LSR zapewniających aktywny udział lokalnej społeczności. Zaprojektowane kryteria lokalne zostały objęte procedurą konsultacji społecznych w formie e-konsultacji przeprowadzonych w terminie od 04.01.2018 r. do 31.01.2018 r. oraz konsultacji w gronie członków LGD. Pozytywną opinię w zakresie ich zmiany wyraziła również Rada Oceniająca w treści uchwały nr I/1/18 z dnia 13 lutego 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią lokalnych kryteriów wyboru stosowanych w procesie oceny operacji od naborów wniosków, dla których procedura ogłoszenia została uruchomiona po dniu uchwalenia zmienionych kryteriów.

Pobierz lokalne kryteria wyboru

Skip to content