logo

Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia ŚGD,

Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 29 września 2020 r. w Parku Technologicznym w Koszalinie, przy ulicy Partyzantów 17 (sala 103, I piętro), godz. 12.00.

Walne Zebranie dotyczyć będzie m.in. powołania nowego Przewodniczącego Rady Oceniającej, przedstawienie nowych członków Rady Oceniającej, także przedstawienia aktualnych działań prowadzonych przez lokalną grupę działania.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków, prosimy o wskazanie pełnomocnika do udziału w zebraniu oraz do głosowania na proponowanymi uchwałami. Poniżej wzory pełnomocnictw:

Pełnomocnictwo WZC dla jednostek sektora finansowego

Pełnomocnictwo WZC dla pozostałych Członków

Skip to content