logo

Nabór uzupełniający do naboru nr 3/2019/G Działania Informacyjno – promocyjne

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru uzupełniającego nr 3/2020/G dla naboru 3/2019/G DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020.

Więcej informacji w zakładce Nabory Wniosków.

Skip to content