logo

Zmiana Lokalnych Kryteriów Wyboru

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania informuje, że Walne Zebranie Członków w dniu 17 września 2021 r. uchwaliło zmianę lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia „2.1.1 Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna”.

LGD Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania przeprowadziło zmianę lokalnych kryteriów wyboru z zastosowaniem metod partycypacyjnych wskazanych w LSR zapewniających aktywny udział lokalnej społeczności. Zaprojektowane kryteria lokalne zostały objęte procedurą konsultacji społecznych w formie e-konsultacji przeprowadzonych w terminie od 29.06.2021 r. do 13.07.2021 r. oraz konsultacji w gronie członków LGD. Pozytywną opinię w zakresie ich zmiany wyraziła również Rada Oceniająca w treści uchwały nr VIII/1/21 z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią lokalnych kryteriów wyboru stosowanych w procesie oceny operacji od naborów wniosków, dla których procedura ogłoszenia została uruchomiona po dniu uchwalenia zmienionych kryteriów.

Pobierz lokalne kryteria wyboru

Skip to content