logo

Szkolenie do konkursu Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Szanowni Państwo,

W związku z konkursem 2/2022 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna zapraszamy potencjalnych Wnioskodawców na szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 w Parku Technologicznym w Koszalinie, ul. Partyzantów 17, sala 103 (I piętro).

Zakres szkolenia:

  • Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury.
  • Zobowiązania Beneficjentów wynikające z Umowy o przyznaniu pomocy.
  • Najistotniejsze elementy procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR.
  • Lokalne Kryteria Wyboru, jako podstawa oceny i wyboru operacji przez Radę Oceniającą LGD.
  • Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej o przyznanie pomocy.
  • Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy.

Prosimy o wcześniejsze złoszenie uczestnictwa pod numerem tel. 94 340 24 58 lub elektronicznie na adres biuro@stowarzyszeniesgd.pl

Jednocześnie przypominamy, że udział w szkoleniu i doradztwie indywidualnym w biurze jest punktowany w ramach oceny operacji pod względem lokalnych kryteriów wyboru.

Skip to content