logo

Szkolenie do konkursu Zakładanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach konkursu nr 3/2022 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

które odbędzie się w dniu 3 października 2022 r. o godz. 11.00
w Powiatowym Urzędzie Pracy,
ul. Racławicka 13, sala nr 403 (IV piętro)

ZAKRES SZKOLENIA:

  • Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
    2014 -2020 dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
    19.2 w zakresie Zakładania Działalności Gospodarczej
  • Zobowiązania Beneficjentów wynikające z Umowy o przyznaniu pomocy.
  • Najistotniejsze elementy procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR.
  • Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawa oceny i wyboru operacji przez Radę Oceniającą LGD.
  • Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej o przyznanie pomocy.
  • Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy.

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnika pod numerem tel. 94 340 24 58 lub elektronicznie na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl

Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach oceny zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach kryterium wyboru nr 4. Jednocześnie informujemy, że w celu spełnienia przedmiotowego kryterium obowiązkiem wnioskodawcy jest osobiste uczestnictwo i złożenie podpisu na liście obecności.

Skip to content