logo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania

Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia ŚGD,

Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 31 maja 2023 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, (sala konferencyjna nr 403)godz. 12.00.

Walne Zebranie dotyczyć będzie m.in. sprawozdania finansowego z działalności statutowej za rok 2022, uchwalenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027, zmiany składu Rady Oceniającej, zmiany Statutu Stowarzyszenia, a także aktualnych działań prowadzonych przez LGD.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków, prosimy o wskazanie pełnomocnika do udziału w zebraniu oraz do głosowania na proponowanymi uchwałami. Poniżej wzory pełnomocnictw:

Pełnomocnictwo WZC dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Pełnomocnictwo WZC dla pozostałych Członków

 
 
 
 
 
Skip to content