logo

Zaproszenie do konsultacji LSR na lata 2023 -2027

Szanowni Państwo 

W związku z pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) zaplanowanej do realizacji na latach 2023 – 2027 r. przedstawiamy założenia opracowanego dokumentu.

W materiale poniżej przygotowano syntetyczne informacje dotyczące rozwoju społeczno – gospodarczego naszego obszaru oraz zaproponowano podział budżetu na poszczególne cele i przedsięwzięcia wpisujące się w Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, które będą źródłem finansowania LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027 umożliwi pozyskanie nowych środków finansowych na realizację kolejnych zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw mających wpływ na rozwój naszego obszaru. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich uwag i propozycji na załączonym formularzu. Wszelkie sugestie prosimy przekazywać do biura Stowarzyszenia osobiście lub w formie elektronicznej na adres e- mail: biuro@stowarzyszeniesgd.pl w terminie do 29 maja 2023 r.

Uwagi zgłoszone do LSR zostaną przeanalizowane przez Zespół Roboczy ds. opracowania LSR składający się z przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego, publicznego oraz mieszkańców

Do pobrania:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023 – 2027_ wyciąg

Formularz zgłaszania uwag do LSR 2023 – 2027

Skip to content