logo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania

Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia ŚGD,

Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 27 czerwca 2024 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, (sala konferencyjna nr 403)godz. 13.00.

Porządek posiedzenia obejmuje m.in. sprawozdanie finansowe, z działalności Zarządu za 2023 r. oraz zmianę składu Rady Oceniającej.

Ponadto przedstawione zostaną informacje w zakresie głównych zasad udzielania wsparcia, schematu i planowanego harmonogramu wdrażania LSR 2023-2027.

Ze względu na wagę powyższych tematów liczymy na Państwa obecność. Prosimy o potwierdzenie obecności e-mailem na adres biuro@stowarzyszeniesgd.pl lub telefonicznie pod nr tel. 517 311 023 do dnia 24 czerwca 2024 r. W przypadku niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu zgodnie z § 14 ust. 7 Statutu istnieje możliwość wskazania pełnomocnika uprawnionego do głosowania

Pełnomocnictwo WZC dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Pełnomocnictwo WZC dla pozostałych Członków

 
 
 
 
 

 

 

Skip to content