"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate¬gii Roz¬woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR

WITAJ NA NASZEJ STRONIE

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy 15 gmin zlokalizowanych na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie jest jedną z Lokalnych Grup Działania na terenie województwa zachodniopomorskiego realizującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

DOTACJE

AKTUALNOŚCI

Szkolenie do konkursu na Rozwój przedsiębiorstw

11.01.2017 | Dodał: Administrator

W dniu 09.01.2017r. w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyło się szkolenie z wypełniania wniosków na operacje Rozwój przedsiębiorstw, w którym wzięło udział 94 osoby. Na szkoleniu zostały omówione szczegółowe warunki jakie trzeba spełnić, tryb przyznawania pomocy finansowej, procedury oceny wniosków, kryteria wyboru operacji i jej zgodność z LSR na lata 2014-2020 oraz zasady opracowywania dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie operacji wraz z omówienia umowy o przyznaniu pomocy. Poniżej fotorelacja z przeprowadzonego szkolenia.

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków przez LGD

03.01.2017 | Dodał: Administrator

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania uprzejmie prosi, aby Wnioskodawcy planujący składanie aplikacji w ramach ogłoszonych naborów umawiali się telefonicznie na złożenie dokumentacji konkursowej, co pozwoli usprawnić jej przyjmowanie.

Wyniki konkursu na stanowisko Specjalista ds. administracji i obsługi projektów

02.01.2017 | Dodał: Administrator

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji konkurs na stanowisko Specjalista ds. administracji i obsługi projektów wygrała Aleksandra Karolczak zamieszkała w Sławoborzu.

Zmiana miejsca szkolenia - 09.01.2017 r.

02.01.2017 | Dodał: Administrator

Informujemy, że w ramach szkolenia 09.01.2017 r. (Rozwój przedsiębiorstw) nastąpiła zmiana lokalizacji sali wykładowej - szkolenie odbędzie się w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, przy ulicy Władysława Andersa 34 w Koszalinie, sala 190, I piętro.

Zmiana miejsca szkolenia 09 styczeń 2017 r.

23.12.2016 | Dodał: Administrator

Informujemy, że w ramach szkolenia w dniu 09.01.2017 r.  na konkurs Rozwój przedsiębiorstw nastąpiła zmiana lokalizacji sali wykładowej - szkolenie odbędzie się w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin , sala 190 (I piętro)

Życzenia świąteczne

22.12.2016 | Dodał: Administrator

POZNAJMY SIĘ

Aleksandra Wołujewicz

Dyrektor Biura

Monika Kostrzewska

Specjalista ds. promocji i obsługi projektów

Aleksandra Karolczak

Specjalista ds. administracji i obsługi projektów

Paulina Witemberg

Specjalista ds. finansowych i obsługi projektów

Instytucje współpracujące

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Napisz do nas!