"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Treść strony internetowej opracowana przez Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.

WITAJ NA NASZEJ STRONIE

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy 15 gmin zlokalizowanych na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie jest jedną z Lokalnych Grup Działania na terenie województwa zachodniopomorskiego realizującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

DOTACJE

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Oceniającej w sprawie ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji złożonych w ramach konkursu nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw.

13.02.2017 | Dodał: Administrator

Zawiadamiamy, iż w dniach 28 lutego 2017 r. od godz. 9.00, 1 marca 2017 r. od godz. 9.00 oraz
9 marca 2017 r. od godz. 14.45
w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin, sala 160 odbędzie się posiedzenie Rady Oceniającej w sprawie ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji złożonych w ramach konkursu nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Oceniającej w sprawie ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji złożonych w ramach konkursu nr 1/2017 Zakładanie Działalności Gospodarczej.

13.02.2017 | Dodał: Administrator

Zawiadamiamy, iż w dniach 27 lutego 2017 r. od godz. 9.00 oraz 9 marca 2017 od godz. 14.00
w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 34,
75-626 Koszalin, sala 160 odbędzie się posiedzenie Rady Oceniającej w sprawie ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji w ramach konkursu nr 1/2017 Zakładanie Działalności Gospodarczej.

Posiedzenie Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania

27.01.2017 | Dodał: Administrator

Zawiadamiamy, iż w dniu 10 lutego 2017 r. o godz. 14.00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin, sala 160 odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania.

Porządek obrad posiedzenia Rady Oceniającej:

  1. Otwarcie obrad Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania.
  2. Sprawdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.
  3. Wybór sekretarzy posiedzenia – komisji skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Złożenie przez członków Rady Oceniającej deklaracji bezstronności i poufności.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Szkolenie do konkursu na Rozwój przedsiębiorstw

11.01.2017 | Dodał: Administrator

W dniu 09.01.2017r. w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyło się szkolenie z wypełniania wniosków na operacje Rozwój przedsiębiorstw, w którym wzięło udział 94 osoby. Na szkoleniu zostały omówione szczegółowe warunki jakie trzeba spełnić, tryb przyznawania pomocy finansowej, procedury oceny wniosków, kryteria wyboru operacji i jej zgodność z LSR na lata 2014-2020 oraz zasady opracowywania dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie operacji wraz z omówienia umowy o przyznaniu pomocy. Poniżej fotorelacja z przeprowadzonego szkolenia.

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków przez LGD

03.01.2017 | Dodał: Administrator

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania uprzejmie prosi, aby Wnioskodawcy planujący składanie aplikacji w ramach ogłoszonych naborów umawiali się telefonicznie na złożenie dokumentacji konkursowej, co pozwoli usprawnić jej przyjmowanie.

Wyniki konkursu na stanowisko Specjalista ds. administracji i obsługi projektów

02.01.2017 | Dodał: Administrator

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji konkurs na stanowisko Specjalista ds. administracji i obsługi projektów wygrała Aleksandra Karolczak zamieszkała w Sławoborzu.

POZNAJMY SIĘ

Aleksandra Wołujewicz

Dyrektor Biura

Monika Kostrzewska

Specjalista ds. promocji i obsługi projektów

Aleksandra Karolczak

Specjalista ds. administracji i obsługi projektów

Paulina Witemberg

Specjalista ds. finansowych i obsługi projektów

Instytucje współpracujące

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Napisz do nas!

verification code