"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Treść strony internetowej opracowana przez Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.

WITAJ NA NASZEJ STRONIE

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy 15 gmin zlokalizowanych na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie jest jedną z Lokalnych Grup Działania na terenie województwa zachodniopomorskiego realizującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

DOTACJE

AKTUALNOŚCI

Szkolenie w ramach konkursu na Infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną

26.04.2017 | Dodał: Administrator

W dniu 25.04.2017r. w Starostwie Powiatowym w Koszalinie odbyło się szkolenie w ramach konkursu 3/2017 na operacje Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, w którym wzięło udział 30 osób.

Na szkoleniu zostały omówione szczegółowe warunki jakie trzeba spełnić, tryb przyznawania pomocy finansowej, procedury oceny wniosków, kryteria wyboru operacji i jej zgodność z LSR na lata 2014-2020 oraz zasady opracowywania dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie operacji wraz z omówienia umowy o przyznaniu pomocy. Poniżej fotorelacja z przeprowadzonego szkolenia.

Informacja po weryfikacji wyników oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście wniesionym dla naboru nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw, rozpatrywanym przez Radę Oceniającą w dniu 20.04.2017

21.04.2017 | Dodał: Administrator

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że  dostępna jest informacja po weryfikacji wyników oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście wniesionym dla naboru nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw, rozpatrywanym przez Radę Oceniającą w dniu 20 kwietnia 2017 r.

Więcej w zakładce Nabory Wniosków Rozwój Przedsiębiorstw.

Pouczenie
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.), w przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy PS, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).

PROGRAM SPOŁECZNIK

18.04.2017 | Dodał: Administrator

Z 1 maja 2017 r. na całym Pomorzu Zachodnim wystartuje Program Społecznik! Jest to inicjatywa, która wspiera ludzi z pomysłami, chętnych do działania i rozwijania lokalnej społeczności. Czasami jednak brakuje do pełni szczęścia odrobiny wsparcia - i tutaj w grę wchodzi Program Społecznik, który wspomoże Twój projekt mikrodotacjami do 3 tys. złotych.  Budżet Programu wynosi aż 1 500 000 złotych. Miejsca starczy dla 500 projektów. Nabór wniosków ruszy 15 maja 2017 r. O projekcie przeczytać można tutaj

 

Szkolenie z wypełniania wniosków

18.04.2017 | Dodał: Administrator

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE Z WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU

NR 3/2017 INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania w związku z ogłoszonym konkursem nr 3/2017 Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna zaprasza na bezpłatne szkolenie z zasad wypełniania wniosków aplikacyjnych, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409 w godz. 11.30 – 15.00.

Program:

1)      Omówienie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020.

2)      Procedury oceny wniosków.

3)      Kryteria wyboru operacji oraz jej zgodność z LSR na lata 2014 – 2020.

4)      Zasady opracowywania dokumentów aplikacyjnych.

5)      Omówienie umowy o przyznanie pomocy.

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnika pod numerem tel. 94 340 24 58 lub elektronicznie na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

Jednocześnie przypominamy, że udział w szkoleniach i w doradztwie indywidualnym jest premiowany w ramach oceny operacji pod względem lokalnych kryteriów wyboru.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Oceniającej w sprawie rozpatrzenia złożonego protestu w ramach konkursu nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw

13.04.2017 | Dodał: Administrator

Zawiadamiamy, że dnia 20 kwietnia (czwartek) o godzinie 09:00 w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409 odbędzie się posiedzenie Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, dotyczące złożonego protestu w ramach konkursu nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw.

Informacja po weryfikacji wyników oceny projektów w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach wniesionych dla naboru nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw, rozpatrywanych przez Radę Oceniającą w dniu 4.04.2017 r.

05.04.2017 | Dodał: Administrator

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że  dostępne są informacje po weryfikacji wyników oceny projektów w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach wniesionych dla naboru nr 2/2017 Rozwój Przedsiębiorstw, rozpatrywanych przez Radę Oceniającą w dniu 4 kwietnia 2017 r.

Więcej w zakładce Nabory Wniosków Rozwój Przedsiębiorstw.

Pouczenie
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.), w przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy PS, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).

POZNAJMY SIĘ

Aleksandra Wołujewicz

Dyrektor Biura

Monika Kostrzewska

Specjalista ds. promocji i obsługi projektów

Aleksandra Karolczak

Specjalista ds. administracji i obsługi projektów

Paulina Witemberg

Specjalista ds. organizacyjno - biurowych

Instytucje współpracujące

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Napisz do nas!

verification code