• Gmina Malechowo

 • Gmina Będzino

 • Gmina Bobolice

 • Gmina Biesiekierz

 • Gmina Darłowo

 • Gmina Mielno

 • Gmina Manowo

 • Miasto Sławno

 • Gmina Polanów

 • Gmina Postomino

 • Gmina Sianów

 • Gmina Sławno

 • Gmina Świeszyno

 • Gmina Tychowo

WITAJ NA NASZEJ STRONIE

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy 15 gmin zlokalizowanych na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie jest jedną z Lokalnych Grup Działania na terenie województwa zachodniopomorskiego realizującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

DOTACJE

AKTUALNOŚCI

Kampania informacyjno - promocyjna w ramach LSR

04.10.2016 | Dodał: Administrator

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców oraz partnerów społeczno - gospodarczych do udziału w spotkaniach informocyjno - promocyjnych dotyczących zasad udzielania wparcia w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. Spotkania odbędą się w gminach członkowskich w terminach i miejscach podanych poniżej:

 • 19.10.2016 r. godz. 10.00 BOBOLICE - Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1
 • 24.10.2016 r. godz. 13.00 SIANÓW - Sianowski Inkubator Organizacji Pozarządowych, ul. Armii Polskiej 23
 • 25.10.2016 r. godz. 11.00 MIELNO - Urząd Gminy w Mielnie, ul. B.Chrobrego 10, sala 101
 • 27.10.2016 r. godz. 10.00 ŚWIESZYNO - Multimedialne Centrum Kultury "e-Eureka", Świeszyno 36
 • 28.10.2016 r. godz. 09.00 SŁAWNO MIASTO - Urząd Miejski w Sławnie, ul. M.C Skłodowskiej 9
 • 20.10.2016 r. godz. 10.00 POLANÓW - Urząd Miejski w Polanowie, ul. Wolności 4
 • 09.11.2016 r. godz.           MALECHOWO - Urząd Gminy w Malechowie, Malechowo 22a
 • 15.11.2016 r. godz. 12.00 DARŁOWO GMINA - Urząd Gminy w Darłowie, ul. Dąbrowskiego 4
 • 18.11.2016 r. godz. 11.30 SŁWANO GMINA -  Urząd Gminy w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9
 • 22.11.2016 r. godz. 12.00 BIESIEKIERZ - Świetlica Wiejska w Biesiekierzu, Biesiekierz 13
 • 23.11.2016 r. godz. 11.00 DARŁOWO MIASTO - Urząd Miejski w Darłowie, Pl. Tadeusza Kościuszki 9
 • 25.11.2016 r. godz. 10.00 MANOWO - Urząd Gminy Manowo, Manowo 40

Wszelkie informacje dostępne są też w punkcie konsultacyjnym przy ul. Wł Andersa 34 w Koszalinie (pok.107) tel. 94.340 24 58.

Serdecznie Zapraszamy !

Stowarzyszenie ŚGD na dożynkach 17 września 2016

12.09.2016 | Dodał: Administrator

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska promocyjnego podczas "Święta Plonów", które odbędzie się 17 września 2016 r. na placu rekreacyjno-sportowym w Niedalinie, Gmina Świeszyno.

Podczas trwania imprezy na stoisku Stowarzyszenia Środkowopomorskiej Grupy Działania będzie można zapoznać się działalnością Stowarzyszenia oraz uzyskać informacje na temat możliwych do pozyskania dotacji na realizację przedsięwzięć wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do zobaczenia!

Bezpłatne szkolenia z możliwością płatnego stażu i zatrudnienia

18.08.2016 | Dodał: Administrator

Jeżeli masz od 18-29 lat , posiadasz wykształcenie co najwyżej średnie, nie pracujesz, nie kształcisz się w trybie stacjonarnym, mieszkasz na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Pobierz informację >

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na stworzenie i uruchomienie strony internetowej

10.08.2016 | Dodał: Administrator

W dniu 18 lipca 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania rozstrzygnął konkurs ofert na stworzenie i uruchomienie strony internetowej oraz bieżącą administrację i pomoc techniczną w zakresie jej funkcjonowania. W ramach niniejszego konkursu wpłynęło 20 ofert. W wyniku analizy wybrano ofertę firmy Rhema Group z Koszalina, która została uznana za najkorzystniejszą cenowo przy zachowaniu oczekiwanej estetyki i jakości interfejsu graficznego w zaproponowanej wizualizacji strony www.

Formularze wniosków oraz umów dla poddziałania 19.2

08.08.2016 | Dodał: Administrator

Szanowni Państwo,
W dniu 27.07.2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR. Wzory ww. formularzy uzyskały akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy na stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu zapoznania się z wzorami dokumentów:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Zaproszenie do złożenia oferty na remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia

08.08.2016 | Dodał: Administrator

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza do złożenia oferty na remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin. Remont będzie obejmował:

 • Położeni gładzi na ścianach,
 • Dwukrotne malowanie sufitów w kolorze białym,
 • Malowanie drzwi farbą olejną,
 • Malowanie listew przypodłogowych,
 • Położenie wykładziny,
 • Demontaż, wyniesienie mebli i sprzętu znajdujących się na wyposażeniu, a po zakończeniu prac ich wniesienie i montaż,
 • Zabezpieczenie foliami mebli, drzwi, okien, oraz żaluzji.


Termin składania ofert upływa 12 sierpnia 2016 roku o godz. 15.00 (o terminowości decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia). Oferty należy składać osobiście, e-mailem na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania ul. Władysława Andersa 34, 75-589 Koszalin pok. 107. Oferty, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

POZNAJMY SIĘ

Aleksandra Wołujewicz

Dyrektor Biura

Monika Kostrzewska

Specjalista ds. promocji i obsługi projektów

Sylwia Stablewska

Specjalista ds. administracji i obsługi projektów

Paulina Witemberg

Specjalista ds. finansowych i obsługi projektów

Instytucje współpracujące

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Napisz do nas!