"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Treść strony internetowej opracowana przez Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.

WITAJ NA NASZEJ STRONIE

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy 15 gmin zlokalizowanych na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie jest jedną z Lokalnych Grup Działania na terenie województwa zachodniopomorskiego realizującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

DOTACJE

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Oceniającej w sprawie ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji złożonych w ramach konkursu nr 3/2017 Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna.

12.06.2017 | Dodał: Administrator

Zawiadamiamy, iż w dniach 20 czerwca 2017 r. od godz. 10.00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin, sala 160 oraz 26 czerwca 2017 r. od godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-001 Koszalin, sala 409 (IV piętro) odbędzie się posiedzenie Rady Oceniającej w sprawie ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji złożonych w ramach konkursu nr 3/2017 Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna.

Walne Zebranie Członków

25.05.2017 | Dodał: Administrator

Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia ŚGD,

Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania serdecznie zaprasza na zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 08 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409, godz. 09.00.

Walne Zebranie dotyczyć będzie m.in. sprawozdania finansowego i z działalności statutowej za rok 2016, a także przedstawienia aktualnych działań prowadzonych przez lokalną grupę działania.

PROGRAM SPOŁECZNIK

09.05.2017 | Dodał: Administrator

1 maja 2017 r. na całym Pomorzu Zachodnim wystartował Program Społecznik!

Wszelkie niezbędne dokumenty związane z Programem, Regulamin naboru, wniosek o przyznanie mikrodotacji

oraz kontakt do animatorów lokalnych znajdą Państwo tutaj i tutaj.

Nabór wniosków rozpocznie się 15 maja 2017 r. czyli już w najbliższy poniedziałek.

W najbliższym czasie odbędą się równieżspotkania informacyjne, o których poinformuję Państwa odrębnym mailem.

Zachęcamy do śledzenia stron www Programu Społecznik.

 

UWAGA!! Błędy w obszarze zamówień publicznych

09.05.2017 | Dodał: Administrator

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy plik zawierający opis najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości związanych z realizacją zamówień publicznych przez Beneficjentów działań PROW 2014-2020.
W celu uniknięcia ewentualnych kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków lub za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w ramach przeprowadzanych postępowań, prosimy o zapoznanie się z poniższym opracowaniem.
Najczęściej występujące naruszenia.

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym.

09.05.2017 | Dodał: Administrator

Szanowni Państwo,

W celu zapewnienia Wnioskodawcom / Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy / Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl w linku: http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj-1.html

Szkolenie w ramach konkursu na Infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną

26.04.2017 | Dodał: Administrator

W dniu 25.04.2017r. w Starostwie Powiatowym w Koszalinie odbyło się szkolenie w ramach konkursu 3/2017 na operacje Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, w którym wzięło udział 30 osób.

Na szkoleniu zostały omówione szczegółowe warunki jakie trzeba spełnić, tryb przyznawania pomocy finansowej, procedury oceny wniosków, kryteria wyboru operacji i jej zgodność z LSR na lata 2014-2020 oraz zasady opracowywania dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie operacji wraz z omówienia umowy o przyznaniu pomocy. Poniżej fotorelacja z przeprowadzonego szkolenia.

POZNAJMY SIĘ

Aleksandra Wołujewicz

Dyrektor Biura

Monika Kostrzewska

Specjalista ds. promocji i obsługi projektów

Aleksandra Karolczak

Specjalista ds. administracji i obsługi projektów

Paulina Witemberg

Specjalista ds. organizacyjno - biurowych

Instytucje współpracujące

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Napisz do nas!

verification code