Nabory wniosków

Harmonogram naborów - PL

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

2016 2017             2018           2019 2020

I półrocze

II półrocze

I półrocze

II półrocze

I półrocze

II półrocze

I półrocze

II półrocze

I półrocze

II półrocze

1.1.1. Zakładanie działalności gospodarczej
1.1.2. Rozwój działalności gospodarczej
2.1.1. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
2.2.1. Działania informacyjno – promocyjne
3.1.1. Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne

Legenda

                - Nabory planowane
                - Nabory archiwalne