logo

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko specjalisty ds. Finansowych przeprowadzonego w dniach 06.05.2016 – 20.05.2016

Komisja Rekrutacyjna informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursu na wolne stanowisko Specjalisty ds. finansowych nie wybrano pracownika ze względu na brak kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi formalne.

Skip to content