logo

Konkurs “Bezpieczna Żywność 2022”

Federacja Polskich Banków Żywności zaprasza do udziału w konkursie dotacyjnym!
Konkurs “Bezpieczna Żywność 2022” to możliwość na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa żywności przekazywanej przez organizacje pozarządowe osobom potrzebującym.


O granty w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się następujące rodzaje organizacji pozarządowych:

 • stowarzyszenia zwykłe;
 • stowarzyszenia rejestrowe;
 • związki stowarzyszeń;
 • fundacje;
 • koła gospodyń wiejskich.

  W konkursie można otrzymać sprzęt AGD:
 • lodówko-zamrażarkę,
 • lodówkę pod blatową,
 • mikrofalówkę.

lub dotację do 2 500zł na zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo żywności i usprawniającego zgodnego z katalogiem określonym w .

Termin realizacji poszczególnych etapów Konkursu Grantowego:

 • 01.08.2022 – termin składania wniosków
 • 10.08.2022 – ogłoszenie wyników konkursu
 • 19.08.2022 – termin dostarczenia przez organizację podpisanej umowy do Federacji
 • 28.10.2022 – termin złożenia przez organizację sprawozdania z wykorzystania wsparcia

  Wnioski o udzielanie dotacji w Konkursie Grantowym należy przesyłać w terminie do 1 sierpnia 2022 roku w Generatorze na stronie internetowej: www.konkurs.polaaktywnosci.pl. Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane. Potwierdzeniem złożenia Wniosku jest widoczny w Generatorze Wniosków status Wniosku pn. „złożony”.

  Organizatorem konkursu jest Federacja Polskich Banków Żywności. Partnerami Wspierającymi konkurs są firmy Auchan Retail Polska, Grupa AMICA, Cellnex Foundation oraz McCormick Polska S.A. Konkurs odbywa się w ramach projektu “Pola Aktywności”, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG
Skip to content