logo

Zgłoś swój projekt do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027!

Szanowni Państwo,

w związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zachęcamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania.

Pomysły zgłaszane za pomocą formularzy fiszek projektowych przyczynią się do opracowania m.in. celów i przedsięwzięć zawartych w LSR. Dzięki temu powstanie baza projektów, która ułatwi nam pracę nad projektowaniem wsparcia w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE, ukształtuje budżet i określi zakresy wsparcia.

Termin składania fiszek: 28 kwiecień 2023 r.

Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail: biuro@stowarzyszeniasgd.pl, dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGD:

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Partyzantów 17,  75-411 Koszalin

Do pobrania:

FISZKA PROJEKTU finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

FISZKA PROJEKTU finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+

Formularz fiszki projektowej można wypełnić również w punkcie konsultacyjnym w biurze SŚGD.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji: tel. 94 340 24 58, 517 311 023

 
Skip to content