logo

News

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

27 czerwca 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania. Głównym celem spotkania było przedstawienie sprawozdań: merytorycznego, finansowego   i Komisji Rewizyjnej z działalności stowarzyszenia za rok 2023. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte uchwałami przez Członków LGD, a Zarząd SŚGD uzyskał absolutorium za rok 2023. Uczestnicy spotkania zostali również poinformowani o  zmianach w Lokalnej […]

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Read More »

Spotkania z nowymi władzami siedmiu samorządów członkowskich

W aż sześciu gminach członkowskich w ostatnich wyborach samorządowych zostały wybrane nowe władze. Zmiana dotyczy Gminy Biesiekierz, Bobolice, Mielno, Sławno, Świeszyno, Malechowo oraz Powiatu Koszalińskiego. Spotkania z Wójtem Gminy Biesiekierz Tomaszem Hołowatym, Burmistrzem Bobolic Markiem Golasem, Wójtem Gminy Malechowo Krzysztofem Jarotkiem, Burmistrzem Mielna Adamem Czyczem, Wójtem Gminy Sławno Krzysztofem Jędrzejczykiem, Wójtem Gminy Świeszyno Markiem Brzostko

Spotkania z nowymi władzami siedmiu samorządów członkowskich Read More »

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania

Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia ŚGD, Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 27 czerwca 2024 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, (sala konferencyjna nr 403), godz. 13.00. Porządek posiedzenia obejmuje m.in. sprawozdanie finansowe, z działalności Zarządu za 2023 r. oraz zmianę składu Rady Oceniającej. Ponadto przedstawione zostaną

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania Read More »

Zapraszamy do konsultacji kryteriów wyboru grantobiorców

Zgodnie z kluczowymi potrzebami naszego obszaru ukierunkowaliśmy wsparcie na rozwój lokalny    z poszanowaniem warunków przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego z zachowaniem szczególnej wrażliwości na wymiar społeczny tego procesu. Cele naszej strategii, które mają zostać osiągnięte   w najbliższych latach, będą realizowane w oparciu o pakiet powiązanych przedsięwzięć, projektów     i inicjatyw. Strategia będzie wdrażana z zastosowaniem

Zapraszamy do konsultacji kryteriów wyboru grantobiorców Read More »

Katalog lokalnych zasobów obszaru SŚGD

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie  w ramach projektu sfinansowanego ze środków UE opracowało i wydało prestiżowy katalog promujący zrzeszone gminy: Gmina Będzino, Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice, Miasta Darłowo, Gmina Darłowo, Gmina Malechowo, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Gmina Polanów, Gmina Postomino, Gmina Sianów, Miasto Sławno, Gmina Sławno, Gmina Świeszyno, Gmina Tychowo.

Katalog lokalnych zasobów obszaru SŚGD Read More »

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania podpisało umową na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023 – 2027.

W dniu 17 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania podpisał z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na łączną sumę środków 7 168 052,57 mln euro. Lokalna Strategia Rozwoju jest tzw. strategią wielofunduszową.  W ramach LSR realizowane będą operacje

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania podpisało umową na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023 – 2027. Read More »

Konferencja pn. „EFEKTYWNA KOOPERACJA podmiotów oraz instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin”

W dniach 28-29.09.2023r. przedstawiciele Stowarzyszenia ŚGD wzięli udział  w konferencji pn. „Efektywna kooperacja podmiotów oraz instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin” organizowaną przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Koszalinie.  Celem konferencji było zaprezentowanie możliwości realizacji zadań na rzecz włączenia społecznego, wymiany

Konferencja pn. „EFEKTYWNA KOOPERACJA podmiotów oraz instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin” Read More »

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania na konferencji pn. „LEADER-perspektywy na przyszłość”

Przedstawiciele Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania w dniach 25-27 września 2023 r.  w Dźwirzynie uczestniczyli w konferencji pt. “LEADER – perspektywy na przyszłość”, zorganizowanej przez Polską Sieć LGD. Konferencja polegała na wymianie doświadczeń związanych z wdrażaniem LSR 2014-2020 przez przedstawicieli wszystkich podmiotów zaangażowanych w obecnej perspektywie finansowej we wdrażanie podejścia LEADER. Uczestnikami byli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego,

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania na konferencji pn. „LEADER-perspektywy na przyszłość” Read More »

Skip to content