logo

Projekt grantowy

logo-UE-1
logo-UE-2
logo-UE-3

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Działania informacyjno – promocyjne
mająca na celu promocję zasobów lokalnych i walorów turystycznych obszaru SŚGD poprzez realizację 11 działań informacyjno – promocyjnych polegających na wydaniu folderów, map i przewodników współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Projekt Grantowy

Działania informacyjno – promocyjne 2018/2019 

Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania zawarł umowę o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa na realizację operacji Działania informacyjno – promocyjne realizowany przez 11 podmiotów na podstawie umów o powierzenie grantów, których celem jest wzmocnienie atrakcyjności obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju. Kwota projektów wyniosła około 120 tysięcy złotych.

Umowy zostały zawarte w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Granty realizują następujące podmioty:

Gmina Biesiekierz:

Lokalna Organizacja Turystyczna – Poznaj naszą lokalną grupę działania.

Gmina Bobolice:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach – Pospaceruj z nami – wirtualny (i nie tylko) spacer po mieście Bobolice.

Miasto Darłowo:

Miasto Darłowo – Wystawa plenerowa: 15 lat Darłowa w Unii Europejskiej.

Gmina Darłowo:

Stowarzyszenie “Błękitna Fala” – Promocja walorów turystycznych i środowiskowych gminy Darłowo i obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania.

Gmina Malechowo:

Stowarzyszenie dla Ziemi Malechowskiej – Promocja Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie folderu promocyjnego.

Gmina Mielno:

Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna – „Mini przewodnik na niepogodę” po obszarze SŚGD.

Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna – Opracowanie i wydanie przewodnika promującego walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Gminy Mielno na tle atrakcji pozostałych gmin z obszaru Środkowopomorskiej Grupy Działania – „Perła Bałtyku – Gmina Mielno”.

Gmina Polanów:

Miejski Klub Sportowy Gryf – Opracowanie i druk folderów i map promujących gminę Polanów i obszar Środkowopomorskiej Grupy Działania.

Gmina Postomino:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „AKTYWNI” – Folder Promocyjny z mapką – Nadmorska Gmina Postomino w obszarze LGD.

Gmina Sianów:

Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie – Wydruk publikacji informacyjno – promocyjnej instytucji kultury istniejącej na obszarze Środkowopomorskiej Grupy Działania.

Gmina Tychowo:

Gmina Tychowo – Promocja obszaru LGD poprzez montaż słupów ogłoszeniowych.

logo-UE-1
logo-UE-2
logo SŚGD
logo-UE-3

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Skip to content