logo

Projekty współpracy

logo-UE-1
logo-UE-2
logo-UE-3

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Projekty współpracy

Innowacje w zarządzaniu rozwojem wspólnot

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

ŚGD realizuje operację pn. „Innowacje w zarządzaniu rozwojem wspólnot” w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego nr 00007-6936-UM1620009/18 z dnia 22 lutego 2019 r.

Kwota realizacji projektu wynosi 141 400,00 zł.

Operacja mająca na celu aktywizację mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego oraz promocję i wzmocnienie atrakcyjności obszaru poprzez transfer wiedzy i dobrych praktyk w zakresie innowacyjności pomysłów i rozwiązań stosowanych w Polsce, Finlandii i Portugalii podczas dwóch wyjazdów studyjnych w roku 2019 służących podnoszeniu innowacyjności działań ukierunkowanych na rozwój lokalny i budowanie tożsamości lokalnych społeczności partnerskich LGD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Partnerem projektu współpracy realizowanym przez Środkowopomorską Grupę Działania jest fińska lokalna grupa działania Aisapari.

logo-UE-1
logo-UE-2
logo-UE-3
Skip to content