"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Strefy Aktywności Społecznej
mająca na celu utworzenie stref aktywności społecznej w celu stworzenia warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez zorganizowanie imprez animacyjnych przeprowadzonych przez przeszkolonych animatorów na obszarze gmin lokalnych grup działania województwa zachodniopomorskiego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Projekty współpracy

Stefy Aktywności Społecznej - Projekty współpracy

SŚGD realizuje operację pn. „Strefy Aktywności Społecznej” w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego nr 00006-6936-UM1620007/18 z dnia 10 lipca 2018 r.

Operacja mająca na celu utworzenie stref aktywności społecznej w celu stworzenia warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez zorganizowanie imprez animacyjnych przeprowadzonych przez przeszkolonych animatorów na obszarze gmin lokalnych grup działania województwa zachodniopomorskiego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Beneficjentami projektu współpracy poza Środkowopomorską Grupą Działania jest 6 innych zachodniopomorskich LGD: Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”, LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego”, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w Rozwoju”, Lokalna Grupa Działania „Gryflandia”,  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pojezierze Razem. Łącznie projektem objętych jest 51 gmin, kwota zakontraktowanych środków wynosi 642 600,00 zł. W ramach projektu powstały m.in. siłownie zewnętrzne, place zabaw, stojaki na rowery, pomosty, altany i miejsca na ognisko oraz szafy z książkami (bookcrosing).

Na terenie SŚGD utworzone strefy mają charakter mobilny, a punkty aktywności społecznej wyposażone są w narzędzia umożliwiające skuteczną aktywizację społeczności lokalnej (namiot plenerowy, nagłośnienie mobilne, aparat fotograficzny typu lustrzanka, tablet oraz narzędzia animacyjne). Koszt realizacji zadania przypadający na SŚGD to kwota 158 600,00 zł.

             

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie."