logo

Warsztaty Strategiczne Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania informuje, że w dniach 10.09.2015 r. i 11.09.2015r. odbędą się warsztaty strategiczne z udziałem Partnerów publicznych, społecznych, gospodarczych i mieszkańców. Warsztaty strategiczne są jednym z elementów przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Lokalną Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń […]

Warsztaty Strategiczne Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Read More »

Stowarzyszenie ŚGD na dożynkach 12 września 2015 r

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska promocyjnego podczas “Święta Plonów”, które odbędzie się 12 września 2015 r. na placu przy amfiteatrze w Koszalinie przy ul. Piastowskiej. Podczas trwania imprezy na stoisku Stowarzyszenia Środkowopomorskiej Grupy Działania będzie można zapoznać się działalnością Stowarzyszenia oraz uzyskać informację na temat projektu Lokalnej Strategii Rozwoju powstającej w ramach

Stowarzyszenie ŚGD na dożynkach 12 września 2015 r Read More »

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni mieszkańcy, Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców oraz partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Lokalną Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw mających wpływ na rozwój naszego terenu oraz poprawę jakości życia.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju Read More »

Zapraszamy do zgłaszania projektów proponowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania w związku z prowadzonymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju, serdecznie zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane składaniem wniosków w perspektywie finansowej PROW 2014 – 2020 do naszego stowarzyszenia do przesyłania fiszek projektowych wg wzoru zamieszczonego poniżej. Pobierz wzór fiszki projektowej Fiszka opisująca przedsięwzięcie – za pomocą której można zaprezentować nawet wstępną

Zapraszamy do zgłaszania projektów proponowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020 Read More »

Konkurs – Specjalista ds. promocji i obsługi projektów

Komitet ZałożycielskiLokalnej Grupy DziałaniaStowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działaniaogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. promocji i obsługi projektóww wymiarze 1 etat Wymagania konieczne: Wykształcenie wyższe, Staż pracy minimum 1 rok, Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu i programów do prezentacji. Wymagania pożądane: Doświadczenie w przygotowywaniu kampanii informacyjno-promocyjnych, organizowaniu szkoleń, znajomość rynku mediów itp., Doświadczenie

Konkurs – Specjalista ds. promocji i obsługi projektów Read More »

Konkurs – Dyrektor Biura

Komitet Założycielski Lokalnej Grupy DziałaniaStowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działaniaogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Dyrektor Biuraw wymiarze 1 etat Zakres odpowiedzialności: Dyrektor Biura LGD będzie m.in.: kierował biurem SŚGD w granicach umocowania, kierował pracą pracowników biura i dokonywał jej podziału, organizował obsługę posiedzeń organów Stowarzyszenia, inicjował i rozwijał współpracę krajową i zagraniczną, podejmował działania promocyjno –

Konkurs – Dyrektor Biura Read More »

Informacja ogólna

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy obszaru przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie jest jedną z Lokalnych Grup Działania na terenie województwa zachodniopomorskiego przygotowującą się do realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celami Stowarzyszenia są: opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii

Informacja ogólna Read More »

Skip to content